Wykład
Wędrówki włoskie - cykl wykładów


2015-11-26

26 listopada 2015

- dr Józef Ruszar, Florenckie Palazzo czyli siedziba firmy

- prof. Aleksander Surdej, Włoskie doświadczenia z członkostwem w UE – wnioski dla Polski

 

2 grudnia 2015

- prof. Iwona Węgrzyn, O „wędrówkach włoskich” Klaczki

- dr Krzysztof Strzałka, Włochy w polityce zagranicznej Polski 1918-1945

 

3 grudnia 2015

- dr hab. Olga Płaszczewska, Z zagadnień recepcji Edmonda de Amicisa w Polsce - problem kształtowania obywatela

- dr Józef Ruszar, Jak architektura odzwierciedla niepodległość w Toskanii?

 

Wykłady stanowiły część projektu Ośrodka Myśli Politycznej pt. Włochy: druga ojczyzna naszych idei? Wpływ polsko-włoskich związków intelektualnych na polską historię i tożsamość. Jego mottem są słowa Henryka Sienkiewicza: „Każdy człowiek cywilizowany ma dwie ojczyzny: własną i Włochy”, zaś inspiracją dzieła znakomitego polskiego myśliciela i znawcy włoskiej kultury Juliana Klaczki: Św. Franciszek z Asyżu i gotycyzm włoski, Listy włoskie, Wieczory florenckie oraz Rzym i Odrodzenie. Juliusz II, które OMP wydał w tomie Wędrówki włoskie (http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=275), otwierającym serię Tradycja i Kultura. Cykl dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".