Wykład
Wędrówki włoskie - cykl wykładów


2015-01-01
26 listopada 2015 - dr Józef Ruszar, Florenckie Palazzo czyli siedziba firmy - prof. Aleksander Surdej, Włoskie doświadczenia z członkostwem w UE – wnioski dla Polski 2 grudnia 2015 - prof. Iwona Węgrzyn, O „wędrówkach włoskich” Klaczki - dr Krzysztof Strzałka, Włochy w polityce zagranicznej Polski 1918-1945 3 grudnia 2015 - dr hab. Olga Płaszczewska, Z zagadnień recepcji Edmonda de Amicisa w Polsce - problem kształtowania obywatela - dr Józef Ruszar, Jak architektura odzwierciedla niepodległość w Toskanii? Wykłady stanowiły część projektu Ośrodka Myśli Politycznej pt. "Włochy: druga ojczyzna naszych idei? Wpływ polsko-włoskich związków intelektualnych na polską historię i tożsamość". Jego mottem są słowa Henryka Sienkiewicza: „Każdy człowiek cywilizowany ma dwie ojczyzny: własną i Włochy”, zaś inspiracją dzieła znakomitego polskiego myśliciela i znawcy włoskiej kultury Juliana Klaczki: Św. Franciszek z Asyżu i gotycyzm włoski, Listy włoskie, Wieczory florenckie oraz Rzym i Odrodzenie. Juliusz II, które OMP wydał w tomie Wędrówki włoskie (http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=275), otwierającym serię Tradycja i Kultura. Cykl dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".