Książka

Geopolityka i niepodległość

Jacek Kloczkowski (red.)

Wybór tekstów o polityce międzynarodowej autorstwa Aleksandra Wielopolskiego, Maurycego Mochnackiego, Waleriana Kalinki, Wojciecha Dzieduszyckiego, Maurycego Manna, Stanisława Koźmiana, Adama Jerzego Czartoryskiego, Juliana Klaczki, Romana Dmowskiego, Władysława Sikorskiego, Adolfa Bocheńskiego, Ignacego Matuszewskiego i innych czołowych polityków i myślicieli okresu zaborów i II RP. Ich rozważania ukazują, jak zmieniało się położenie sprawy polskiej w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Pokazują, jak ewoluowała w tym czasie polityka europejska, jak swoje interesy w grze międzynarodowej realizowały mocarstwa – Niemcy, Rosja, Wielka Brytania, Francja – i co z tego wynikało dla słabszych państw i narodów. Zarazem ukazują niezmienne mechanizmy i zasady polityczne, których dostrzeżenie i dobre zrozumienie jest wciąż aktualną lekcją politycznego myślenia.

Zobacz w sklepiku OMP