Książka

Polska, wieczny romans

Dariusz Gawin

Książka o ideach politycznych w twórczości m.in. Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Czesława Miłosza...

 „Po 1989 rozgorzał na nowo wieczny spór o polskość. Jeszcze raz podjęta została próba znalezienia takiej jej formuły, która byłaby zgodna z “nowoczesnością”. Fakt, że próby te trudno uznać za udane, wynika nie tylko z naiwnych wyobrażeń o cywilizacji nowoczesnej, ale także z braku głębszego namysłu nad dylematami i słabościami polskiej myśli liberalno-lewicowej. Taki namysł, obalający wiele mitów i przypominający wiele zapomnianych spraw i wątków, podejmuje w swych znakomitych, przenikliwych esejach Dariusz Gawin. Ta książka to jeden z najbardziej istotnych głosów w toczącej się polskiej debacie tożsamościowej”. – Zdzisław Krasnodębski

 Książka nagrodzona Nagrodą imienia Andrzeja Kijowskiego (2006).