Książka

Dwa bałwochwalstwa

Jan Koźmian

Wybór pism wybitnego dziewiętnastowiecznego myśliciela konserwatywnego, który zasłynął jako krytyk idei rewolucyjnych i polityki pruskiej, a także wybitny znawca polityki, historii i kultury francuskiej i włoskiej oraz obrońca Państwa Kościelnego i doczesnej władzy papieża.

Zobacz w sklepiku OMP