Badania polskiej myśli politycznej - ludzie i instytucje