Badania polskiej myśli politycznej - ludzie i instytucje
  • Szymon Askenazy 1865-1935

     


  • Urszula Augustyniak
    Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego; opublikowała m.in.: Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III (1981), Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku (1989), Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku (1992), Wazowie i „królowie rodacy". Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku (1999), Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła: (1585-1640): mechanizmy patronatu (2001), W służbie hetmana i Rzeczypospolitej: klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640) (2004).