Klasycy Polskiej Myśli Politycznej
 • Kazimierz Zakrzewski 1900-1941

  Historyk, wybitny Bizantynista, działacz lewicy piłsudczykowskiej, propagator idei syndykalistycznych.


 • Stanisław Załęski 1843-1908
  Jezuita, publicysta, krytyk komunizmu.

 • Wacław Zbyszewski 1903-1985

  Publicysta i dziennikarz, w II RP współpracownik m.in. Czasu i Buntu Młodych, po wojnie Kultury i Głosu Ameryki.


 • Marian Zdziechowski 1861-1938

  Historyk kultury i literatury, krytyk literacki, publicysta, wybitny znawca myśli rosyjskiej, krytyk komunizmu.


 • Ferdynand Zweig 1896-1988

  Ekonomista, przedstawiciel krakowskiej szkoły ekonomicznej w II RP, po wojnie na emigracji.