Klasycy Polskiej Myśli Politycznej
 • Hieronim Kajsiewicz 1812-1873

  Kaznodzieja, poeta i myśliciel polityczny, krytyk ideologii radykalnych.


 • Walerian Kalinka 1826-1886

  Historyk i publicysta, jeden z czołowych przedstawicieli krakowskiej szkoły historycznej.


 • Henryk Kamieński 1813-1866

  Działacz społeczny, publicysta, filozof i ekonomista, jeden z czołowych przedstawicieli radykalnych środowisk demokratycznych.


 • Stanisław Karnkowski 1520-1603

  Sekretarz wielki królewski, referendarz wielki koronny, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski, przeciwnik reformacji, pisarz polityczny.


 • Franciszek Kasparek 1844-1903

  Prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor rozpraw m.in. o władzy politycznej.


 • Stefan Kisielewski 1911-1991

  Publicysta, kompozytor, krytyk muzyczny, polityk, czołowy przedstawiciel realizmu politycznego”.


 • Julian Klaczko 1825-1906

  Krytyk literacki, polityk, historyk sztuki, jeden z czołowych publicystów konserwatywnych dziewiętnastowiecznej Europy.


 • Józef Kleczyński 1841-1900
  Polski demograf, statystyk, prawnik, publicysta. 

 • Adolf Kliszewicz
  Dziennikarz, historyk, publicysta

 • Jan Karol Kochanowski 1869-1949

  Historyk-mediewista, socjolog, historiozof, eseista, polityk.


 • Hugo Kołłątaj 1750-1812

  Filozof, polityk, pisarz, ksiądz, jedna z czołowych postaci polskiego Oświecenia.


 • Wacław Komarnicki 1891-1954
  Prawnik, profesor uniwersytetu w Wilnie i polityk endecki.

 • Stanisław Konarski 1700-1773

  Pijar, reformator szkolnictwa, poeta i pisarz polityczny, prekursor polskiego oświecenia.


 • Feliks Koneczny 1862-1949

  Myśliciel związany z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie, autor prac historycznych i pionierskich studiów nad cywilizacjami.


 • Karol Ludwik Koniński 1891-1943

  Krakowski krytyk literacki, prozaik i publicysta, związany z nurtem narodowym i katolickim.


 • Władysław Konopczyński 1880-1952
  Historyk i publicysta związany z narodową demokracją.

 • Wojciech Korfanty 1873-1939

  Organizator i ideolog ruchu chrześcijańsko-społecznego, polityk, działacz narodowy.


 • Jan Korolec 1902-1941

  Działacz i publicysta związany z endecją, a po jej podziałach z ONR-ABC.


 • Wincenty Kosiakiewicz 1863-1918

  Dziennikarz, pisarz i publicysta katolicko- konserwatywny.


 • Bolesław Koskowski 1870-1938
  Działacz polityczny i publicysta, senator w II RP.

 • Stanisław Kozicki 1876-1958
  Polityk i publicysta endecki, bliski współpracownik Romana Dmowskiego.

 • Leon Kozłowski 1879-1927
  Publicysta, badacz literatury polskiej, działacz polityczny.

 • Jan Koźmian 1814-1877

  Działacz społeczny, publicysta, redaktor, ksiądz, redaktor Przeglądu Poznańskiego, czołowego polskiego pisma XIX w., krytyk rewolucji.


 • Kajetan Koźmian 1771-1856
  Poeta, krytyk literacki, publicysta, krytyk romantyzmu.

 • Stanisław Koźmian 1836-1922

  Publicysta konserwatywny, polityk galicyjski, krytyk i reżyser teatralny, przedstawiciel krakowskich Stańczyków.


 • Stanisław Egbert Koźmian 1811-1885

  Tłumacz (m.in. Szekspira), poeta, dramaturg, krytyk literacki, publicysta o poglądach konserwatywnych.


 • Adam Stanisław Krasiński 1714-1800
  Biskup kamieniecki, sekretarz wielki koronny, przywódca konfederacji barskiej.

 • Zygmunt Krasiński 1812-1859

  Poeta, dramaturg i powieściopisarz, jeden z czołowych myślicieli konserwatywnych XIX w.


 • Henryk Krzeczkowski 1921-1985

  Publicysta, tłumacz, jeden z najciekawszych myślicieli prawicowych drugiej połowy XX w., zwany czasem „polskim Disraelim”.


 • Ludwik Krzywicki 1859-1941

  Socjolog, publicysta, w XIX w. działacz rewolucyjny, w okresie międzywojennym krytyk bolszewickiej Rosji.


 • Jan Krzywkowski ok. 1752-?

  Palestrant grodzieński, publicysta polityczny, w dobie Sejmu Czteroletniego stojący po stronie obozu reform.


 • Adam Krzyżanowski 1873-1963

  Popularyzator liberalizmu ekonomicznego o chrześcijańskich korzeniach w Polsce, autor cenionych prac z pogranicza polityki, historii, ekonomii i filozofii.


 • Jan Kucharzewski 1876-1952

  Premier Królestwa Polskiego z nominacji Rady Regencyjnej od marca 1917 do lutego 1918 r., historyk, badacz dziejów Rosji XIX w., polityk i publicysta.


 • Ludwik Kulczycki 1866-1941
  Działacz polityczny, publicysta i socjolog.

 • Kazimierz Władysław Kumaniecki 1880-1941

  Prawnik, profesor prawa administracyjnego, nauk administracyjnych i statystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.


 • Jerzy Kurnatowski 1874-1934
  Prawnik, publicysta, ekonomista, propagator solidaryzmu. 

 • Stanisław Kutrzeba 1876-1946

  Prawnik i historyk prawa polskiego, jeden z czołowych badaczy kultury politycznej i prawnej I RP.


 • Tadeusz Kutrzeba 1886-1947

  Żołnierz, generał dywizji Wojska Polskiego w II RP, autor prac z dziedziny wojskowości i historii.