Klasycy Polskiej Myśli Politycznej
 • Ludwik Nabielak 1804-1883
  Radykalny działacz polityczny, poeta, inżynier górnictwa. 

 • Jan Ferdynand Nax 1736-1810
  Architekt, agronom i ekonomista, bliski poglądom kameralistów i merkantylistów

 • Mieczysław Niedziałkowski 1893-1940
  Ideolog i polityk Polskiej Partii Socjalistycznej, publicysta.

 • Wincenty Niemojowski 1784-1834

  Jeden z prekursorów liberalizmu na ziemiach polskich, propagator myśli B. Constanta, lider Kaliszan.


 • Jerzy Niezbrzycki 1902-1968
  Oficer wywiadu w II RP, publicysta, sowietolog.

 • Zygmunt Nowakowski 1891-1963
  Pisarz, dziennikarz, uczestnik życia politycznego i intelektualnego emigracji po II wojnie światowej.