Klasycy Polskiej Myśli Politycznej
 • Franciszek Radzewski ?-1748

  Działacz polityczny z Wielkopolski, pisarz polityczny, stronnik Stanisława Leszczyńskiego.


 • Aleksander Rembowski 1847-1906

  Prawnik i historyk, członek warszawskiej szkoły historycznej.


 • Marian E. Rojek 1905-1968
  Publicysta i polityk, związany z nurtem narodowo-demokratycznym.

 • Tadeusz Romanowicz 1843-1904

  Polityk i publicysta liberalny, krytyk krakowskich „Stanczyków” i narodowych demokratów.


 • Jan Kanty Rostworowski 1876-1963
  Jezuita, publicysta i kaznodzieja.

 • Michał Rostworowski 1864-1940

  Prawnik, profesor UJ, współtwórca krakowskiej politologii.


 • Gustaw Roszkowski 1847-1915
  Prawnik, profesor Uniwersytetu Lwowskiego.

 • Roman Rybarski 1887-1942
  Jeden z czołowych ideologów Narodowej Demokracji.

 • Jan Rymarkiewicz 1811-1889

  Związany z Wielkopolską publicysta, literaturoznawca, działacz kulturalny i światowy.


 • Adam Wawrzyniec Rzewuski 1760-1825
  Republikański pisarz polityczny.

 • Henryk Rzewuski 1791-1866

  Jeden z prekursorów polskiego konserwatyzmu, autor poczytnych powieści.


 • Leon Rzewuski 1808-1869

  Myśliciel polityczny, propagator myśli socjalistycznej na ziemiach polskich, zakorzenionej w nauce Kościoła katolickiego.