Postać
Konstanty Srokowski 1878-1935

Urodził się 6 lutego 1878 r. we Lwowie. Był aktywnym działaczem i jednym z przywódców Polskiego Stronnictwa Demokratycznego. W czasie I wojny światowej pełnił funkcję sekretarza generalnego Naczelnego Komitetu Narodowego. Współredagował kilka pism, w tym „Słowo Polskie” (1899-1902), „Kraj” (1902-1906), „Nową Reformę” (1906-28), a od 1928 r. „Ilustrowany Kurier Codzienny”. Poza artykułami w wymienionych periodykach opublikował m.in. Upadek imperializmu Austrii (1913), Na przełomie (1916), Zarys historii Naczelnego Komitetu Narodowego (1923). Zmarł 19 czerwca 1935 r. w Truskawcu koło Drohobycza.