Postać
Władysław Jabłonowski 1865-1956

Urodził się w Żabokrzyczu na Podolu. W latach 1885-1886 studiował embriologię i anatomię porównawczą we Lwowie, oraz w latach 1888-1891 filozofię i filologię na uniwersytecie w Genewie. Ponadto ukończył studia psychologiczne w Paryżu i Lipsku. W 1893 r. założył wraz z Romanem Dmowskim Ligę Narodową, a później Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne. Od 1912 r. redaktor Myśli Polskiej”. W latach 1909-1912 poseł do III Dumy Państwowej, a w 1915-1918 członek sekretariatu Koła Międzypartyjnego. W latach 1916-1917 członek Tymczasowej Rady Stanu. W okresie międzywojennym zajmował się działalnością publicystyczną i polityczną. W 1919 r. poseł na Sejm Ustawodawczy, a w latach 1922-1935 senator. Reprezentował Senat RP na uroczystościach 700-lecia uniwersytetów w Neapolu (1924) i Perugii (1925). Znawca i propagator faszyzmu Benito Mussoliniego, odznaczony włoskim Krzyżem Komandorskim Orderu św. św. Maurycego i Łazarza. Podczas II wojny światowej mieszkał w Warszawie, a po zakończeniu wojny w Sopocie. Autor wielu szkiców i esejów poświęconych kulturze polskiej i europejskiej. Swoje teksty publikował m.in. w Myśli Polskiej”, Myśli Narodowej”, Gazecie Warszawskiej”, Głosie” i Tygodniku Ilustrowanym”. Autor m.in. książek Amica Italia (1926), Mowy Mussoliniego (1927), Z biegiem lat 1890-1939. Wspomnienia o Romanie Dmowskim (1939).Teksty

  • Amica Italia