Postać
Andrzej Chojnowski
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, opublikował m.in. Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939 (1979), Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (1986), Ukraina (1997). Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych Antykomunizm po komunizmie (2000) i Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei (2006).