Postać
Jan Korolec 1902-1941

Działacz ONR-ABC. Urodził się 26 VIII 1902 r. w Połtawie na Ukrainie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Był aktywnym działaczem Młodzieży Wszechpolskiej oraz Obozu Wielkiej Polski. W 1934 r. należał do współtwórców Obozu Narodowo-Radykalnego, a po rozłamie, jaki w nim nastąpił, stał się jednym z przywódców ONR-ABC. Ogłosił wiele artykułów programowych na łamach Myśli NarodowejNowego ŁaduSztafety, oraz dziennika ABC, którego był redaktorem, a w latach 1938-39 redaktorem naczelnym. Aresztowany w 1940 r. przez niemieckie władze okupacyjne, został zesłany do obozu w Oświęcimiu, gdzie zmarł 30 VII 1941 r.