Postać
Bohdan Wasiutyński 1882-1940

Urodził się 25 grudnia 1882 r. Przez swe dorosłe życie związany był z obozem narodowo-demokratycznym, przyjaźnił się z Romanem Dmowskim. Należał do Ligi Narodowej, w latach 1908-1915 był redaktorem pisma endeckiego „Przegląd Narodowy”, współtworzył także wydawaną w Piotrogrodzie „Sprawę Polską”. Swoją wizję odrodzonej Rzeczpospolitej zawarł w broszurze Jak to będzie w wolnej Polsce (1918). Zagrożenie bolszewickie diagnozował w pracach O socjalistach i ich odmianie bolszewickiej (1918) i Bolszewizm a sprawa rolna (1920). W II RP wykładał prawo na uniwersytetach w Poznaniu i w Warszawie. Był autorem cenionego, wznawianego opracowania Ustrój władz administracyjnych, państwowych i samorządowych. Zasiadał w Senacie jako przedstawiciel Stronnictwa Narodowego. W 1927 r. współtworzył zręby programowe Obozu Wielkiej Polski, publikując w jego zeszytach programowych broszurę „Praworządność”. Ważne teksty ideowe i polityczne (m.in. Centralizm a samorząd, Kryzys demokratyzmu, O myśl państwową, Reakcja i autorytety) ogłaszał na łamach „Przeglądu Narodowego”. Był również redaktorem wychodzącego w Poznaniu „Przeglądu Wszechpolskiego” (1922-1926). Syn Bohdana Wasiutyńskiego – Wojciech Wasiutyński – należał do najważniejszych publicystów powojennej emigracji.