Postać
Franciszek Bossowski 1879-1940

Urodził się 12 kwietnia 1879 r. w Stryszowie. Uczęszczał do gimnazjum w Wadowicach, studiował na Wydziale Prawa i Administracji UJ, który ukończył w 1902 r. Pracował w Prokuratorii Skarbu (Ekspozytura w Krakowie), następnie w Prokuratorii Generalnej. Od 1920 r. wykładał na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie – był tam m.in. dziekanem Wydziału Prawa i Nauk Społecznych. W październiku 1939 r. powrócił do Krakowa – objął stanowisko profesora wspomagającego na UJ. Był jednym z pracowników naukowych uniwersytetu, którzy zostali aresztowani w ramach Sonderaktion Krakau i osadzeni w obozie Sachsenhausen. Przebywał w nim od listopada 1939 do lutego 1940 r. Wkrótce po uwolnieniu – 3 maja 1940 r. – zmarł. Napisał m.in. Ze studiów nad najmem i dzierżawą (1921), Ze studiów nad rei vindicatio (1927), Die Abgrenzung des mandatum und der negotiorum gestio im klassichen und justinianischen Recht (1937).