Postać
Tadeusz Grużewski 1870-1938

Członek Ligi Narodowej i Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, pisał m.in. w „Przeglądzie Wszechpolskim”. Używał także pseudonimu G. Topór: pod nim opublikował m.in. tekst Naród, tradycja i postęp cywilizacyjny w redagowanym przez Romana Dmowskiego tomie Dziesięciolecie Przeglądu Wszechpolskiego. Artykuły i rozprawy z zakresu polityki i pokrewnych dziedzin (Kraków 1905), a także książki Państwowość rosyjska: Serya rozpraw i artykułów politycznych (1904) i Odbudowanie Polski. Trzy rozprawy polityczne (1904).