Postać
Antoni Wereszczyński 1878-1948

Antoni Wereszczyński urodził się 26 września 1878 r. Studiował prawo i filozofię we Lwowie, był doktorem tamtejszego Uniwersytetu, zaś od 1930 r. profesorem zwyczajnym nauk prawniczych na Politechnice Lwowskiej. Znany był również z działalności samorządowej. W czasie I wojny światowej był członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego, a podczas obrony Lwowa w 1918 r. należał do Obywatelskiego Komitetu Narodowego. Napisał szereg prac poświęconych problematyce państwa i prawa. W najbardziej znanej z nich - Państwo antyczne i jego renesansy (wyd. 2, 1934) – ukazał nowe tendencje w życiu politycznym i społecznym międzywojennej Europy. Odwołując się antycznej koncepcji państwa, analizował podporządkowanie jednostki państwu, typowe dla ustrojów autorytarnych i totalitarnych lat 20. i 30. XX wieku. W roku 1939 r. wybrano go rektorem Politechniki Lwowskiej na kadencję 1939/1940, ale już w październiku władze sowieckie usunęły go ze stanowiska. Po II wojnie światowej pracował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Zmarł 1 lipca 1948 r. w Krakowie.