Postać
Józef Siemieński 1882-1941

Urodzony 31 stycznia 1882 r. w Skrzydłowie, zmarł 14 października 1941 r. w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Historyk prawa, publicysta, archiwista. Brat Leony Zawadzkiej polskiej działaczki oświatowej, współtwórczyni szkolnictwa polskiego przed I wojną światową i pierwszych latach niepodległości. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz historię na Uniwersytecie Lwowskim. Przed wojną brał udział w działaniach Związku Młodzieży Zbrojnej „Zet”. Od 1920 do 1939 pełnił funkcję dyrektora Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. W 1938 r. został profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1931-1932 stał na czele Towarzystwa Miłośników Historii. Podczas okupacji niemieckiej został aresztowany w czerwcu 1941 r. Znalazł się w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, gdzie został zamordowany. Jego żona Halina Siemieńska zginęła w akcji pod Arsenałem.  Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej (1915)  Podział historyi ustroju Polski na okresy (1925)  Polska kultura polityczna wieku XVI w. (Kultura staropolska) (1932)  Polskie zbiory rękopiśmienne przed wojną, podczas wojny i po wojnie (1941).