Postać
Adam Mickiewicz 1798-1855

Jeden z największych polskich poetów, wywarł wielki wpływ na tendencje polityczne i ideowe w Polsce zwłaszcza w przededniu i po klęsce powstania listopadowego, autor m.in. powieści poetyckich: Grażyna, Konrad Wallenrod, dramatu Dziady, a także Sonetów krymskich, Ksiąg Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, epopei Pan Tadeusz.