Postać
Karol Ludwik Koniński 1891-1943

Autor szkiców literackich, opowiadań Straszny czwartek w domu pastora (1939), dzienników filozoficznych Nox atra (1961), Ex labyrintho (1962) i publicystyki politycznej, publikowanej m.in. na łamach „Głosu Narodu” i „Trybuny Narodu”.