Postać
Andrzej Walicki

Andrzej Walicki (ur. 1930 r.), polski filozof i historyk idei, współtwórca – obok Leszka Kołakowskiego, Jerzego Szackiego i Bronisława Baczki – tzw. warszawskiej szkoły historii idei. W latach 50. związany z Uniwersytetem Warszawskim, następnie w okresie 1960–1981 w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, tytuł profesora otrzymał w 1972 r. Od 1981 r. zatrudniony jako Senior Research Fellow na Australijskim Uniwersytecie Narodowym w Canberze. W 1986 r. przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i objął katedrę historii idei na Uniwersytecie Notre Dame, w 1999 r. został jego emerytowanym profesorem. Od 1998 r. członek rzeczywisty PAN, w 2001 r. otrzymał doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Jego zainteresowania badawcze obejmują filozofię społeczno-polityczną, historię polskiej filozofii narodowej, historię marksizmu, a także myśli liberalnej. Oddzielną kategorię w jego badaniach stanowi historia myśli rosyjskiej, szczególnie XIX i XX wieku, jego Rosyjska filozofia i myśl społeczna. Od Oświecenia do marksizmu (Warszawa 1973), była podręcznikiem akademickim w USA. Prócz wspomnianej wyżej pracy, wznowionej i poszerzonej w 2005 roku pt.: Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego (wydana w Krakowie), do najważniejszych dzieł można zaliczyć: W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, (Warszawa 1964, wyd. 2, Warszawa 2002), Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego (Warszawa 1970), Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, (oryg. wyd. ang. 1995, wyd. pol. Warszawa 1996), Rosja, katolicyzm i sprawa polska (Warszawa 2002).

***

Biogram powstał w ramach projektu „Nauka i polskie dziedzictwo intelektualne. Program popularyzacji polskich nauk humanistycznych i społecznych” finansowanego w ramach umowy 986/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.