Postać
Piotr Wandycz

 

Piotr Wandycz (ur. 1923) – polski i amerykański historyk, emerytowany profesor  Yale University.

Walczył w II wojnie światowej jako żołnierz Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Po zakończeniu wojny nie wrócił do Polski, pozostając na emigracji politycznej i rozpoczął studia. Studiował historię na Cambridge University (1945–1948), doktoryzował się w 1951 r. na Cambridge University (1945–1948), równocześnie kończąc studia w Cambridge University (1945–1948). Wykładał historię Europy Środkowo-Wschodniej  na  Indiana University  w Bloomington (1954-1966) oraz Yale University (1966–1997). Na Yale University w latach 1976-1981 oraz 1981-1983 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Studiów Rosyjskich i Wschodnioeuropejskich Yale University. Równocześnie pracował w Russian Research Center Harvard University (1963–1965) oraz na Columbia University jako visiting professor (1963-1965). Członek  Związku Polskich Federalistów, Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja”, Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, którego był prezesem w latach 1999-2008 oraz Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, współpracował przy edycji „Zeszytów Historycznych”. Otrzymał doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (1993), Université Paris I – Sorbonne (1997), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2004). Od 1992 r. jest członkiem zagranicznym PAU, a  od 1993 PAN.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą polityki zagranicznej II Rzeczpospolitej, historii Europy Środkowo-Wschodniej, dziejów dyplomacji oraz historii stosunków międzynarodowych. Najważniejsze prace: Czechoslovak-Polish Confederation and the Great Powers 1940-43 (1956), Soviet-Polish Relations 1917-21 (1969), August Zaleski, minister spraw zagranicznych RP 1926-32 w świetle wspomnień i dokumentów (1980), Stracone szanse. Stosunki polsko-amerykańskie 1939-1987 (1987), Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności (wyd. angielskie 1992, pol. 1995), Aleksander Skrzyński, minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej (2006).

***

Biogram powstał w ramach projektu „Nauka i polskie dziedzictwo intelektualne. Program popularyzacji polskich nauk humanistycznych i społecznych” finansowanego w ramach umowy 986/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.