Postać
Wojciech Karpiński

 

Wojciech Karpiński (ur. 1943), pisarz, historyk sztuki, historyk idei, krytyk literacki, tłumacz. Od lat 60. Związany z środowiskiem paryskiej „Kultury”, publikował w niej od 1970 r. Ukończył studia romanistyczne na UW w 1966, następnie prowadził od 1967 zajęcia z literatury francuskiej, na UW studiował również filozofię. Doktoryzował się 1970 r., lecz został usunięty z uczelni, w związku z skazaniem jego brata w „sprawie taterników”. W latach 1971–1973 pełnił funkcję sekretarza Komitetu Neofilologicznego Polskiej Akademii Nauk. W latach 1972–1979 redagował rubrykę „Literatura francuska” w „Pamiętniku Literackim”, współpracował również z „Tygodnikiem Powszechnym” oraz miesięcznikiem „Twórczość”, w którym był członkiem redakcji. Był mocno zaangażowany w działalność opozycyjną, w roku 1975 podpisał tzw. List 59, przeciwko zmianom w Konstytucji PRL, uczestniczył również w pracach Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. W 1979 wraz z Marcinem Królem założył pismo „Res Publica”. Od 1980 członek „Solidarności”, w 1981 r. wyjechał do USA na zaproszenie  U.S. International Agency (Educational and Cultural Agency). Wykładał amerykańskich uniwersytetach: Yale University, University of Texas i New York University. W latach 1982–2008 pracownik naukowy Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu.

Do jego najważniejszych dzieł, które dotyczą myśli politycznej i historii idei można zaliczyć szeroko dyskutowane w kręgach opozycyjnych, wydane wraz z Marcinem Królem  Sylwetki polityczne XIX wieku (1974), wydanie zostało ocenzurowane, pełna wersja książki Od Mochnackiego do Piłsudskiego. Sylwetki polityczne XIX wieku ukazała się w roku 1997. Prace dotyczące rozważań na temat filozofii polityki, demokracji i wolności: Szkice o wolności (1980), Słowiański spór (1981), Cień Metternicha (1982), Prywatna historia wolności (1997).

***

Biogram powstał w ramach projektu „Nauka i polskie dziedzictwo intelektualne. Program popularyzacji polskich nauk humanistycznych i społecznych” finansowanego w ramach umowy 986/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.