Postać
Zdzisław Krasnodębski 1953
Zdzisław Krasnodębski - Socjolog, filozof społeczny, publicysta, doktor habilitowany nauk socjologicznych, profesor Uniwersytetu w Bremie oraz Akademii Ignatianum w Krakowie, europoseł. Wykładał m.in. na Katolickim Uniwersytecie Ameryki, Columbia University, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Publikował m.in. w: „Znaku”, „Rzeczpospolitej”, „Fakcie” i „Gazecie Polskiej”. Najważniejsze publikacje: „Rozumienie ludzkiego zachowania: rozważania o filozoficznych podstawach nauk humanistycznych i społecznych” (1986), Upadek idei postępu (1991, 2. wydanie 2009), Demokracja peryferii (2003, 2. wydanie 2004), Drzemka rozsądnych (2006),  Większego cudu nie będzie (2011), Zwycięzca po przejściach (2012). Współautor kilku wydanych przez OMP książek, m.in. Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków? (2009) i Władza w polskiej tradycji politycznej. Idee i praktyka (2010).