Postać
Antoni Dudek
Wykładowca Instytutu Politologi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor m.in. Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990 (2004, II wydanie 2014), Historia polityczna Polski 1989–2015 (2016).