Postać
Aleksander Skrzyński 1882-1931

Urodził się 19 marca 1882 r. w galicyjskich Zagórzanach. Studiował prawo na uniwersytetach w Wiedniu i Krakowie, uzyskując w 1906 r. stopień doktora praw. Karierę dyplomatyczną rozpoczął w dyplomacji austriackiej, w której pełnił służbę na placówkach w Hadze, Berlinie i Paryżu. Podczas I wojny światowej służył w wojsku austriackim (do przeniesienia do rezerwy w roku 1916), awansując od szeregowca do podporucznika – karierę wojskową odbywał u boku generała Tadeusza Rozwadowskiego. W niepodległej Rzeczypospolitej przystąpił do konserwatywnego Stronnictwa Prawicy Narodowej. W 1919 r. został posłem w Bukareszcie. W rządach Władysława Sikorskiego i Władysława Grabskiego był ministrem spraw zagranicznych (1922-1923, 1924-1926). W latach 1925-1926 stał na czele rządu RP – popierająca go koalicja (Związek Ludowo-Narodowy, Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji, Narodowa Partia Robotnicza, PPS, PSL „Piast”) rozpadła się z powodu różnic programowych w kwestiach gospodarczych (opuścił ją PPS), na kilka dni przed zamachem majowym. Po zamachu Józefa Piłsudskiego zrezygnował z kariery politycznej. Zajmował się biznesem w przemyśle drzewnym. Zginął w wypadku samochodowym w pobliżu Ostrowa Wielkopolskiego 25 września 1931 r.