Postać
Jerzy Kurnatowski 1874-1934

Urodził 1 lipca 1874 r. w Woli Krokockiej. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1896-1899 pracował w kancelarii adwokackiej, następnie otworzył własną. Od 1905 r. spędzał wiele czasu w Paryżu. Studiował w Collège Libre des Sciences Sociales. Pod wpływem Charlesa Gide’a – którego był uczniem – począł propagować założenia solidaryzmu, opowiadając się za uspołecznieniem środków produkcji i rozwojem spółdzielczości. Wszedł do zarządu Polskiej Partii Postępowej. Podczas I wojny światowej przebywał w Rosji. W II RP zaangażował się w plebiscyt na Mazurach, pracował w Ministerstwie Komunikacji, Ministerstwie Robót Publicznych i Głównym Urzędzie Statystycznym. Wykładał w Wolnej Wszechnicy Polskiej, Szkole Nauk Politycznych i Instytucie Studiów Handlowych i Orientalistycznych. Stał na czele Zrzeszenia Ewangelików Polskich. Był członkiem i należał do władz Polskiego Stronnictwa Mieszczańskiego. Działał na rzecz poprawy stosunków polsko-czeskich. Zmarł 22 maja 1934 r. w Woli Krokockiej. Napisał m.in. Zasady moralne (1909), Doktryny ekonomiczne (1909), Kooperatywa spożywcza (1912), Współczesne idee społeczne (1933).Teksty

  • Wielka Litwa