Postać
Władysław Sikorski 1881-1943
Urodził się 20 maja 1881 r. w Tuszowie Narodowym. W młodości zaangażował się w działalność niepodległościową, w czasie I wojny światowej służył w Legionach Polskich. Wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. dowodził 5 Armią podczas Bitwy Warszawskiej. Był szefem Sztabu Generalnego (1921-1922), premierem i ministrem spraw wewnętrznych (1922-1923), ministrem spraw wojskowych (1924-1925). Rządy sanacyjne zmarginalizowały jego rolę w armii. Sympatyzował z opozycją wobec nich, m.in. współtworzył Front Morges (1936). W latach 30. opublikował prace, w których przedstawiał możliwe scenariusze rozwoju sytuacji międzynarodowej, ukazując znaczenie sojuszu Polski z Francją, także w kontekście polityki niemieckiej (Polska i Francja w przeszłości i dobie współczesnej, 1931), oraz przewidując wybuch powszechnej wojny (Przyszła wojna; jej możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju, 1934). Po kampanii wrześniowej został premierem rządu RP na uchodźstwie. Kierował nim do śmierci w 1943 r., gdy 4 lipca zginął w katastrofie lotniczej koło Gibraltaru. Oficjalna wersja jej przyczyn jest kwestionowana przez niektórych historyków, wskazujących na możliwe zabójstwo generała, którego polityka wzbudzała duże kontrowersje. Teoria spisku nie znalazła jak dotąd rozstrzygających dowodów.