Postać
Józef Kleczyński 1841-1900

Urodził się 27 października 1841 r. w podolskim Ihnatowie. W młodości zaangażował się w prace niepodległościowe i konspiracyjne. Za wylanie cuchnącej cieszy w loży teatralnej, w której miał zasiąść Aleksander II oraz za dystrybucję ulotek wymierzonych w władcę został skazany na karę więzienia, którą odbył w Cytadeli Warszawskiej. Wziął udział w powstaniu styczniowym. Doktorat praw obronił na uniwersytecie w Heidelbergu. Osiadł w Galicji, gdzie mieszkał w Krakowie, we Lwowie i ponownie w Krakowie. Habilitował się na Uniwersytecie Lwowskim, w 1881 r. został profesorem nadzwyczajnym, zaś w 1887 r. zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmował wysokie stanowiska akademickie: dziekana Wydziału Prawa UJ (1890/1891) oraz rektora (1898/1899) i prorektora (1899/ 1900) krakowskiej uczelni. W 1884 r. stworzył Miejskie Biuro Statystyczne w Krakowie i stał na jego czele do końca życia.