Postać
Krzysztof Kawalec

 

Krzysztof Kawalec (ur. 1954), polski historyk, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Podczas studiów członek NSZZ „Solidarność”. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1985 r. na podstawie pracy Obóz Narodowy wobec faszyzmu w latach 1922–1939. W roku 1996 roku Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939, nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych, natomiast w 2001 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski  nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych. Od 2013 r. jest kierownikiem Zakładu Historii Polski i Powszechnej od XIX do XX wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii myśli politycznej ze szczególnym naciskiem na historię Narodowej Demokracji, ugrupowań prawicowych, a także historii nacjonalizmu w Polsce. Ponadto zajmuje się problematyką wpływu instytucji państwa na życie społeczne, kultury politycznej w Polsce XX wieku oraz inwigilacją środowisk intelektualnych przez komunistyczne służby specjalne. Jest autorem m.in. biografii Romana Dmowskiego: Roman Dmowski 1864-1939 (Wrocław 2002), Roman Dmowski. Biografia (wyd. 2, poszerz., 2016), a także książek z zakresu historii myśli politycznej w tym.: Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939. Ze studiów nad dziejami polskiej myśli politycznej (Wrocław 1995), Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918-1939 (Wrocław 2000) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

 

***

Biogram powstał w ramach projektu „Nauka i polskie dziedzictwo intelektualne. Program popularyzacji polskich nauk humanistycznych i społecznych” finansowanego w ramach umowy 986/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.