Postać
Włodzimierz Bernacki
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Ośrodka Myśli Politycznej; opublikował m.in. "Od modernizmu do postmodernizmu: obraz społeczeństwa modernistycznego w literaturze krytycznej" (2000), "Liberalizm polski 1815-1939: studium doktryny politycznej" (2004). W serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ukazały się pod jego redakcją wybory pism Michała Bobrzyńskiego "Zasady i kompromisy" (2000), Waleriana Kalinki "Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim" (2000) i Tadeusza Romanowicza "Dwie opinie" (2007). Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych "Antykomunizm po komunizmie" (2000), "Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei" (2006) i "Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej" (2006).