Zapowiedź

Pisma i wypowiedzi Aleksandra Wielopolskiego z okresu powstania listopadowego

Wkrótce na PTI

Wypowiedzi Aleksandra Wielopolskiego z sejmu 1830-1831 r., listy z okresu misji dyplomatycznej do Anglii, fragmenty jego zapisków ukazujących intelektualne fascynacje jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej historii - takie materiały już wkrótce przedstawimy na stronie PTI. Większą zaś ich prezentację zawiera tom przygotowany w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, który został przygotowany przez OMP i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Również on niebawem szerzej tu zaprezentujemy.