Zapowiedź

Debata wokół książki Adolfa Bocheńskiego Między Niemcami a Rosją, 12 maja 2020.

Debata

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, Ośrodek Myśli Politycznej oraz Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Phronesis UPJP2 zapraszają na dyskusję wokół wyboru pism Adolfa Bocheńskiego pt. Między Niemcami a Rosją.

Wezmą w niej udział:
dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. ASzW
prof. dr hab. Mariusz Wołos
dr Maciej Zakrzewski

Moderatorka: Karolina Wanda Olszowska (RODM Kraków)

Spotkanie odbędzie się we wtorek 12 maja, o godz. 18:00 i będzie transmitowane za pośrednictwem platformy Zoom.

https://zoom.us/j/6441958415?pwd=VHRoaEEvdTZNU25MTUpySlhPN3pJUT09

Meeting ID: 644 195 8415
Password: RODM1

Adolf Bocheński (1909-1944), czołowy publicysta i myśliciel polityczny II RP, związany z konserwatywnymi pismami „Bunt Młodych” i „Polityka”. Pisał o polityce wewnętrznej i kwestiach ustrojowych, ale największą sławę przyniosły mu teksty o polityce zagranicznej, zwłaszcza uważana często za najwybitniejszy polski traktat geopolityczny książka Między Niemcami a Rosją (1937). Walczył w II wojnie światowej. Zginął, gdy rozbrajał – na ochotnika – minę.


Nowe wydanie Między Niemcami a Rosją – arcydzieła polskiej refleksji o geopolityce i polityce zagranicznej, klasycznej lekcji realizmu politycznego i analizy stosunków międzynarodowych. W tomie znalazły się też artykuły, które Adolf Bocheński opublikował w okresie od ukazania się tego dzieła do wybuchu II wojny światowej. Pokazują one reakcję autora na dynamicznie zmieniającą się sytuację międzynarodową i próbę jej interpretacji w duchu uprzednich założeń.
http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=413


Polecamy również:
Adolf Bocheński, Imperializm państwowy
Wybór pism Adolfa Bocheńskiego z pierwszych lat jego twórczości, gdy formułował idee i koncepcje, którym pozostał wierny przez całe życie. Ich znajomość pozwala w pełni zrozumieć stanowisko zajmowane przez niego w późniejszych artykułach z „Buntu Młodych”, czy w słynnej książce Między Niemcami a Rosją. Są one ważne jednak nie tylko z tego powodu. Teksty Bocheńskiego z drugiej połowy lat 20-tych i początku 30-tych dotyczą bowiem największych wówczas dylematów polityki polskiej: jakości funkcjonowania ustroju II RP i jej elit politycznych, zagrożeń wynikających z geopolitycznego położenia Polski, skutków dokonujących się w niej wtedy przemian społecznych i kulturowych. Analizował te zagadnienia w szerokiej perspektywie polskiej historii, czyniąc swe ich ujęcie doskonałym studium polityczności Polaków: jej tradycji i współczesności, rozpatrywanych ze stanowiska konserwatywnego. Równie frapująco pisał o polityce i życiu intelektualnym innych państw, zwłaszcza Francji, Włoch, Niemiec, Ukrainy. Zawarte w tym tomie erudycyjne analizy polityczne Bocheńskiego pozostają do dziś cennym źródłem wiedzy i inspiracji – świadectwem niezwykłego talentu, który rozkwitł w pełni już na samym początku jego twórczości.

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=280