Klasycy Polskiej Myśli Politycznej
  • Ignacy Łobarzewski ok.1750-1826

    Myśliciel polityczny, inspirowany początkowo myślą Monteskiusza i brytyjskimi tradycjami politycznymi, później - już w służbie carskiej - zachwalający absolutyzm w wydaniu rosyjskim.


  • Stanisław Łoś 1890-1974

    Polityk, uczony i publicysta, w II RP związany ze środowiskami konserwatywnymi, znawca problematyki ukraińskiej.


  • Zygmunt Łoziński 1870-1932
    Duchowny rzymskokatolicki, biskup miński i piński.