Klasycy Polskiej Myśli Politycznej
 • Eustachy Sapieha 1881-1963
  Polityk konserwatywny, minister spraw zagranicznych w II RP, po wojnie na emigracji.

 • Franciszek Siarczyński 1758-1829
  Ksiądz, historyk, geograf i publicysta.

 • Józef Siemieński 1882-1941
  Historyk prawa, publicysta, archiwista, autor prac m.in. o polskim ustroju i kulturze prawnej oraz politycznej.

 • Lucjan Siemieński 1807-1877

  Poeta, krytyk literacki, publicysta, historyk, początkowo o radykalnych poglądach, z czasem związany z krakowskimi konserwatystami.


 • Karol Sienkiewicz 1793-1860

  Historyk, monarchista, współpracownik księcia Adama Jerzego Czartoryskiego.


 • Władysław Sikorski 1881-1943
  Wojskowy i polityk, generał armii polskiej, premier Rządu RP na uchodźstwie. 

 • Fryderyk Skarbek 1792-1866

  Ekonomista, pisarz, historyk, jeden z najważniejszych polskich autorów rozpraw o gospodarce w I połowie XIX wieku.


 • Stanisław ze Skarbimierza ok. 1365-1431

  Prawnik, myśliciel polityczny i teolog, autor dzieł m.in. o wojnie sprawiedliwej i niesprawiedliwej oraz pożądanym kształcie państwa.


 • Piotr Skarga 1536-1612
  Wybitny kaznodzieja i myśliciel polityczny, autor słynnych Kazań sejmowych.

 • Wojciech Skarszewski 1742-1827
  Pisarz polityczny i religijny, arcybiskup warszawski i prymas Królestwa Polskiego.

 • Konstancja Skirmuntt 1851-1934
  Publicystka i literatka, popularyzująca ideę współpracy narodów dawnej Rzeczypospolitej.

 • Kajetan Skrzetuski 1743-1806
  Pijar, historyk, pisarz, publicysta, zwolennik sojuszu z Prusami w dobie Sejmu Wielkiego.

 • Wincenty Skrzetuski 1745-1791
  Pijar, historyk, pedagog, pisarz.

 • Aleksander Skrzyński 1882-1931
  Polityk, dyplomata, premier i minister spraw zagranicznych w II RP.

 • Adam Skwarczyński 1886-1934
  Publicysta i działacz niepodległościowy, jeden z czołowych piłsudczyków

 • Artur Śliwiński 1877-1953
  Polityk, historyk, publicysta, literat, związany w II RP z obozem sanacyjnym.

 • Stanisław Smolka 1854-1924
  Historyk, przedstawiciel krakowskiej szkoły historycznej.

 • Wacław Sobieski 1872-1935
  Historyk, związany z Narodową Demokracją.

 • Włodzimierz Spasowicz 1829-1906
  Prawnik, filozof, teoretyk literatury i jeden z czołowych krytyków literackich doby pozytywizmu.

 • Konstanty Srokowski 1878-1935
  Publicysta, działacz polityczny.

 • Jan Stachniuk 1905-1963

  Ideolog ruchu neopogańskiego, o narodowych korzeniach.


 • Zdzisław Stahl 1901-1987

  Polityk, publicysta, w okresie międzywojennym związany początkowo z endecję, potem z sanacją, po II wojnie światowej czołowy publicysta emigracyjny


 • Maciej Starzewski 1891-1944
  Czołowy filozof prawa II RP.

 • Stanisław Starzyński 1853-1935

  Prawnik, konstytucjonalista, polityk, profesor Uniwersytetu Lwowskiego.


 • Stefan Starzyński 1893-1943

  Działacz niepodległościowy, legionista, ekonomista, polityk, komisaryczny prezydent Warszawy.


 • Stanisław Staszic 1755-1826
  Filozof, geolog, oświeceniowy działacz i pisarz polityczny, ksiądz.

 • Jan Stepa 1892-1959
  Biskup tarnowski, filozof, teolog

 • Stanisław Stomma 1908-2005

  Polityk, prawnik, publicysta, jeden z twórców koncepcji neopozytywizmu - ugodowego nurtu realizmu politycznego w PRL.


 • Hieronim Stroynowski 1752-1815
  Pijar, ekonomista rozwijający idee fizjokratów, biskup wileński, rektor Uniwersytetu Wileńskiego.

 • Wiktor Sukiennicki 1901-1983

  Prawnik, sowietolog, teoretyk prawa, historyk, w latach 30. XX w. związany z wileńskim Instytutem Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej.


 • Józef Supiński 1804-1893

  Ekonomista i myśliciel społeczny, propagator pozytywizmu na ziemiach polskich.


 • Wawrzyniec Surowiecki 1769-1827

  Ekonomista, publicysta, badacz wczesnej Słowiańszczyzny, propagator rozwoju przemysłu na ziemiach polskich.


 • Stanisław Swianiewicz 1899-1997
  Ekonomista, badacz gospodarki państw totalitarnych i historyk idei.

 • Aleksander Świętochowski 1849-1938

  Socjolog, myśliciel polityczny, publicysta i dramatopisarz, jeden z czołowych polskich pozytywistów.


 • Józef Kalasanty Szaniawski 1764-1843

  Jeden z najbardziej kontrowersyjnych polskich myślicieli przełomu XVIII i XIX w., początkowo wyznawca idei jakobińskich, następnie lojalistycznych.


 • Mieczysław Szawleski 1888-1942
  Polityk, prawnik, ekonomista, poseł na Sejm II RP.

 • Józef Szujski 1835-1883
  Historyk, pisarz i publicysta, jeden z liderów krakowskich stańczyków.

 • Antoni Szymański 1881-1942

  Ksiądz katolicki, wybitny przedstawiciel katolickiej nauki i myśli społecznej w Polsce, nawiązujący do tradycji tomistycznej.


 • Antoni Maurycy Szymański 1813-1894
  Prawnik, polityk Wielkiej Emigracji, publicysta, działacz katolicko-społeczny.